Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skenande antal licenser utreds

Antalet licensansökningar till Läkemedelsverket har ökat stadigt på senare år och är nu uppe i 70 000 ärenden om året. Regeringen är bekymrad och låter nu verket utreda frågan.

Läkemedelslagen ger möjlighet att lämna ut icke godkända läkemedel på licens, om särskilda behov föreligger. Läkemedelsverket bedömer behovet utifrån ansökningar från fall till fall.

Enligt lagens förarbeten bör dock licensläkemedel i många fall användas restriktivt, till exempel när ansökan om godkännande avslagits, när godkännande upphört och under perioden från klinisk prövning till slutligt godkännande.

Men antalet licensansökningar har ökat kraftigt på senare tid och i nuläget mottar Läkemedelsverket över 70 000 stycken om året.

Regeringen vill veta vad som ligger bakom ökningen, och gav därför häromdagen Läkemedelsverket uppdraget att kartlägga orsakerna och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska licensförskrivningen. Verket ska också jämföra den svenska situationen med den i övriga nordiska länder.

Läkemedelsverket får 350 000 kronor för att genomföra utredningen, som ska redovisas senast den 31 mars 2012.

Mest läst