Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Det här kan du förvänta dig av Svensk Farmaci

Chefredaktör Nils Bergeå Nygren bloggar om Svensk Farmaci-sajtens framtida utveckling, utifrån en dialog med läsarna.

Tack till er som gav input på Svensk Farmaci-sajten efter mitt blogginlägg häromveckan. Ni var kanske inte jättemånga, men hade det gemensamt att ni alla framförde vettiga och konstruktiva idéer. Synpunkterna var dock ganska olika sinsemellan.

Svensk Farmaci är en liten medlemstidning för ett litet förbund, och det är därför viktigt för oss att tillföra mesta möjliga mervärde för er läsare utifrån våra begränsade resurser. Därför var synpunkterna mycket värdefulla.

En sajt kan användas till mycket i en sektor som vår med ett stort informationsflöde. Det handlar därför om att välja – och välja bort.

Att försöka prioritera det som är allra mest relevant och unikt för er medlemmar/läsare, och dessutom välja en kostnadseffektiv väg när det gäller produktionen.

Tills vidare kommer sajten att fortsätta att tillhandahålla daglig uppdatering i aktuella läkemedels- och apoteksfrågor. Vi belyser trender inom fältet, apoteks- och läkemedelspolitik nationellt och globalt, professionsfrågorna och principiellt viktiga händelsenyheter. Ofta men inte alltid med koppling till den fortfarande omvälvande omregleringen av apoteksmarknaden och dess effekter.

Ambitionen är att göra det här med självständighet i förhållande till övrig nyhetsförmedling. Bevakar vi dag in och dag ut samma nyheter som min gamla arbetsplats Dagens Apotek så har vi misslyckats (även om vi ibland förstås ofrånkomligen kommer att överlappa något).

Vi vill vara en av landets nyhetsledande kanaler inom sektorn. Läsargruppen är välutbildad och en hög kvalitetsnivå är förstås viktig. Dessutom är vi inte husbondens röst utan har en fristående position i förhållande till förbundet.

Utöver nyhetsförmedlingen satsar vi på intressanta bloggare – en ny är på gång inom kort.

Men prioritera betyder också prioritera bort. Vi kommer mer sällan att skriva om aktuella läkemedelsstudier och nya läkemedel på substans- eller terapiområdesnivå.

Avgränsningen är till stor del en resursfråga. Denna typ av bevakning är resurskrävande om den ska göras riktigt bra. Det finns också redan som bekant en rad andra forum för denna information, och det här är kanske inte heller med nödvändighet en förbundstidnings uppgift.

Apropå andra forum – vid sidan om Läkemedelsverkets och landstingens informationskanaler och andra branschmedier vill jag gärna pusha för Apoteket Farmacis summeringar av läkemedelsnyheter på företagets hemsida. 

Apoteket Farmacis läkemedelsspecialister komprimerar här lite i skymundan händelseutvecklingen inom fem tunga terapiområden. Dagens Medicins tematidningar är också välgjorda och ger ett bredare grepp på terapiområdena än bara läkemedel.

Det här vägvalet utesluter inte att svenskfarmaci.se kommer att fördjupa den löpande läkemedelsbevakningen i framtiden när resurser till detta finns. En förebild skulle exempelvis kunna vara bevakningen av vetenskapliga artiklar och internationell fackpress på nya tandläkartidningen.se.

Studier och nya läkemedel är ju för många vad farmacin kanske allra mest handlar om, och det här är därför en inte helt okomplicerad avgränsning. Jag fick ett läsarförslag om att styra om sajten just mot mer fördjupat material kring detta. Men frågan är om en tidningssajt verkligen är den mest lämpliga formen för detta – jag tror det leder till lägre aktualitet på daglig basis och sämre trafik.

Det är viktigt att poängtera att Svensk Farmaci som helhet inte släpper den här typen av material helt – i temablock i den tryckta tidningen kommer vi emellanåt att ta grepp om läkemedelsutvecklingen inom särskilt aktuella terapiområden.

Det finns också en diskussion om att i appendix till Svensk Farmaci skapa en plattform för publikationer från den vetenskapliga farmacin i Sverige och kanske övriga Norden. Av resursskäl så ligger en sådan utveckling dock lite längre fram i tiden.

Ja, meningen med den här långa drapan var att bringa lite klarhet i vad du kan förvänta dig om du fortsätter att följa sajten.

Gör gärna det, och fortsätt gärna förse mig med synpunkter!

Mest läst