Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Granskning i förväg knäckfråga

Nya EU-regler om läkemedelsinformation blir särskilt svårhanterliga för Sverige tack vare långtgående yttrandefrihet. Inom några år kommer sannolikt all läkemedelsinformation att behöva förhandsgranskas.

Det segdragna nya EU-direktivet om läkemedelsinformation har behandlats av EU-parlamentet och ligger nu hos ministerrådet.

Läkemedelsbranschen bedömer att de nuvarande skrivningarna är förenliga med att Fass.se kan fortsätta att existera, vilket inte var någon självklarhet på förhand. Fass.se bygger på information som företagen själva bidrar med.

En stor förändring som aktualiseras i direktivet är förslaget att läkemedelsinformation ska förhandsgranskas, vilket vore svårförenligt med den svenska grundlagsfästa yttrandefriheten.

Grundförslaget är att detta ska göras på central EU-nivå.

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif är inte negativt till att information förhandsgranskas, på samma sätt som idag sker för vaccinationsområdet.

– Vi har ganska god erfarenhet av hur det fungerat för vaccin. Men det här blir utan tvekan juridiskt problematiskt i Sverige. Den lösning jag ser, utifrån svensk lagstiftning, är att granskningen sker inom ramen för ett partnerskap mellan branschen och det allmänna, säger Pär Tellner, etikansvarig på Lif.

– En förutsättning är att reglerna tillåter att det blir olika system i olika länder, utifrån de olika traditioner och system som finns i Europa.

Han tror att det nya regelverket kan bli verklighet tidigast 2013, eventuellt först 2014.

– Frågan är infekterad och jag har svårt att tro att man löser alla problem redan 2012. Det har funnits reservationer inte bara från Sverige utan även från andra länder som tvärtom tycker att reglerna är för liberala. Men det är rimligt att tro att EU-parlamentet ändå hinner fatta beslut innan valet till parlamentet 2014, säger Pär Tellner.

Mest läst