Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jättemanöver i Skåne gav rester

Sedan en dryg månad försörjs merparten av Skånes sjukvård med läkemedel från Apoteket Farmacis nya logistikcentrum i Malmö. Regionen tycker att restsituationen varit problematisk i inledningen, även om en förbättring skett de senaste veckorna.

Efter Region Skånes upphandling av läkemedelsförsörjning till sjukvården fick Apoteket Farmaci uppdraget att försörja sjukhusen med läkemedel, tillverka cytostatika och stå för sterilberedningar till sjukhuspatienter.

Sedan den 1 september gäller det nya avtalet.

I Malmö har sjukhusapoteket på MAS ersatts med ett stort centrallager i Apoteket Farmacis regi, som försörjer sju sjukhus inklusive det i Malmö med läkemedel. En plockrobotlösning ska komma igång på lagret inom kort, och väntas bidra till ytterligare rationalisering.

Helsingborgs och Kristianstads sjukhusapotek har försvunnit, medan det i Lund finns kvar (Redan tidigare har sjukhusapoteken i Hässleholm och Ängelholm försvunnit).

Sjukhusapoteket i Lund försörjer förutom universitetssjukhuset även Lasarettet i Landskrona, psykiatrin och primärvården med läkemedel.

Karin Hesselgard, ledningsstrateg på Region Skåne, tycker att vården under inledningsfasen drabbats av oacceptabelt många rester.

– Det har handlat om basläkemedel som förvaltningar beställer men som helt enkelt inte kommer. Det är ohållbart. Inte minst psykiatrin och primärvården har drabbats av uteblivna läkemedel. Vi för samtal med Apoteket Farmaci och vi ser att servicegraden ökat de senaste veckorna, säger hon.

– Märkligt nog har problemen varit stora även när det gäller leveranser från Lund, där egentligen ingen förändring har gjorts, säger Karin Hesselgard.

I det stora hela tycker hon ändå att omställningen gått relativt smidigt.

– Barnsjukdomar är förstås inte oväntade när man gör en sådan här stor förändring.

Även i Västra Götaland och Halland, där Apoteket Farmaci vann stora delar av upphandlingen, försvinner sjukhusapotek. Här är ett stort centrallager på väg att byggas upp i Mölnlycke utanför Göteborg. De nya avtalen i VGR träder i kraft den 1 mars 2012 (i Halland den 1 december 2011).

Förändringarna av läkemedelsförsörjningen till sjukhusen i Syd- och Västsverige har gjort att APL och Vårdapoteket expanderar personalmässigt, medan Apoteket Farmaci rationaliserar. Läs mer om detta i Svensk Farmaci nr 5/11 som kommer ut inom kort.

Mest läst