Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Verk alltmer beroende av statliga anslag

Läkemedelsverket finansieras till allt större del av statliga anslag. En förklaring är nya uppgifter efter omregleringen av apoteksmarknaden. I höstbudgeten tillförs verket för andra gången 113,2 miljoner kronor.

Läkemedelsverkets har traditionellt huvudsakligen finansierats via läkemedelsföretagens avgifter till myndigheten, exempelvis i samband med nya godkännanden.

Men bilden förändras i takt med att verket får allt fler uppgifter.

I år fick Läkemedelsverket för första gången ett särskilt statsbidrag på 113,2 miljoner kronor, och i höstbudgeten som presenterades häromveckan föreslås samma summa för 2012.

Bidraget ska bland annat täcka ökade kostnader efter apoteksomregleringen, till exempel för Giftinformationscentralen, producentoberoende läkemedelsinformation och verkets Centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket gjorde stora underskott under den senare hälften av förra decenniet. Verket förbättrade dock sitt resultat avsevärt under 2010, alltså redan innan det nya statliga anslaget aktualiserades.

Förbättringen 2010 berodde på, förutom ett antal kostnadsminimerande åtgärder på verket, att regeringen 2009 beslutade att ta bort en så kallad avgiftsreduktion vilket gav ökade avgiftsintäkter.

Mest läst