Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek ersätts för kvalitet

Efter flera års missnöje och imageproblem ska de holländska apoteken lyftas. Landet genomför vid årsskiftet en världsunik förändring av incitamenten i apotekssystemet.

Holland har ett medeleuropeiskt apotekssystem med knappt 2000 apotek, där ungefär hälften är fristående, en fjärdedel franchisedrivna och en fjärdedel knutna till grossister i kedjeliknande konstellationer.

Där överger man vid årsskiftet det system som idag ger apoteken betalt per expedition.

Istället ska apoteken ersättas utifrån kvaliteten på den farmacevtiska omsorg som de levererar, vilket mäts via en palett av kvalitetsindikatorer.

Ersättningen till apoteken kommer som tidigare från försäkringsbolag.

– Bakgrunden till förändringen är ett förändringstryck från politiker, patientorganisationer och apotekarna själva. Apoteken har på senare år fått ett imageproblem, där de upplevts ha tjänat mycket pengar på att bara distribuera läkemedel rutinmässigt, samtidigt som sjukvården blivit allt dyrare, säger Rob Sebes, kommunikationsansvarig på KNMP, den holländska yrkesföreningen för apotekare i Haag.

– Det här är en konstruktion som är unik för västvärlden. Det handlar om en jätteförändring som vi förberett länge i samarbete med apoteksföretagen, regeringen, hälsomyndigheten NZA och försäkringsbolagens organisation, fortsätter han.

Totalt 42 kvalitetsindikatorer har tagits fram av arbetsgrupper på initiativ av KNMP. Sedan 2008 har indikatorerna börjat mätas på de holländska apoteken.

Resultaten från 2010 har vägts samman och legat till grund för extra ersättning till den bästa femtedelen av de holländska apoteken 2011. Men från årsskiftet ska alltså alla öppenvårdsapotek ersättas utifrån sin farmacevtiska omsorg snarare än antalet expeditioner av receptläkemedel.

Resultaten mäts och samlas in i samarbete med en nationell stiftelse för farmacevtisk statistik och viktas i ett poängsystem. Apotekens kvalitetsresultat finns redan idag tillgängliga för allmänheten på internet.

Läs mer om reformen av ersättningssystemet i Holland, bland annat om vilka indikatorer som tillämpas, i Svensk Farmaci nr 5/11 som kommer ut i slutet av oktober.

Mest läst