Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tunga moderater vill se över generikabyte

Nu höjs röster inom alliansen för att utreda generikabytet. Finn Bengtsson och sju andra moderater i riksdagen vill ge ett tilläggsuppdrag till den aktuella apoteksutredningen.

Det är i en aktuell motion som Finn Bengtsson (M), som förutom ledamot i socialutskottet är överläkare och professor, tillsammans med sju riksdagskollegor pekar på ett antal negativa medicinska konsekvenser kopplade till dagens system för generikautbyte på apoteken.

Enligt motionärerna kan ständiga byten mellan generika medföra potentiellt negativa kliniska konsekvenser för patienterna, bland annat genom förväxling eller varierande mängd aktiv substans. 

Finn Bengtsson och hans kollegor tycker att ett tilläggsuppdrag bör ges till den aktuella apoteksutredningen att problematisera kring utbytbarhet mellan originalprodukter och generika.

Mest läst