Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksrevisionen granskar klusterförsäljningen 2009

Efter att ha granskat förberedelsearbetet inför apoteksreformen, analyserar Riksrevisionen, RR, nu försäljningen av apotekskluster som genomfördes hösten 2009.

Riksrevisionens övergripande uppdrag är att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Syftet med den nya utredningen är, enligt information på myndighetens hemsida, att ”granska om försäljningarna utformats och genomförts i enlighet med riksdagens intentioner och om de redovisats för riksdagen på ett transparent och ändamålsenligt sätt”.

Riksrevisionen har tidigare granskat förberedelsearbetet inför apoteksreformen. Slutrapporten, som kom för ungefär ett år sedan, framförde bland annat mot kritik mot delar av prissättningsmodellen och mot att mindre aktörer missgynnats.

Mest läst