Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk GPP har sett dagens ljus

Omregleringen har aktualiserat behovet av en svensk GPP, Good Pharmacy Practice. Nu är ett sådant dokument, som är tänkt som en gemensam grund för hur arbetet bör bedrivas på svenska apotek, färdigt.

Dokumentet baseras på en internationell standard, som utformats av WHO och den internationella farmacevtfederationen FIP.

Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening står bakom det nationella arbetet. En arbetsgrupp har färdigställt dokumentet i samråd med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Mycket av innehållet i GPP-dokumentet är fokuserat på hur rådgivningen på apoteken, som identifieras som en del av hälso- och sjukvården, bör gå till.

Läs GPP-dokumentet här.

Mest läst