Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler fel på apotek anmäls

Antalet anmälningar av brister på apotek ökar kraftigt i år. Läkemedelsverket förklarar det med att kvalitets- och säkerhetssystemen på apoteken förbättrats, snarare än att fler fel begås.

I år har Läkemedelsverket redan tagit emot ett 40-tal anmälningar från läkemedelsansvariga om allvarliga brister på apotek, att jämföra med 34 anmälningar under hela fjolåret.

Enligt lagen om handel med läkemedel ska läkemedelsansvarig snarast anmäla till Läkemedelsverket ”om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller allvarliga avvikande händelser i verksamheten”.

Tor Gråberg, enhetschef på Läkemedelsverkets inspektionsavdelning, gläds åt att rapporteringen tagit fart.

– Det intensiva arbetet med interna kvalitetssystem som aktörerna bedrivit i inledningsskedet av omregleringen ser vi nu resultatet av, säger han.

Men kan inte siffrorna avspegla en faktisk ökning av antalet brister på apoteken?

– Nej, vår tolkning är att det snarare är säkerhetssystemen som fungerar bättre än tidigare.

Vilka typer av fel dominerar bland anmälningarna?

– Vi är inte färdiga med den analysen ännu. Vi kommer att summera det på årsbasis. Det är förstås viktig kunskap som vi måste hämta in och också föra vidare till branschen, säger Tor Gråberg.

Mest läst