Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny dansk regering vill modernisera apotekssystem

Även den nya danska regeringen vill undersöka möjligheterna att modernisera apotekssektorn. Men huruvida det öppnar för en liberalisering enligt svensk modell är oklart.

I april beslutade den dåvarande danska regeringen, Dansk Folkeparti, Kristdemokraterna och Liberal Alliance om ett så kallat konkurrenspaket.  Där ingick bland annat en utredning av möjligheterna att liberalisera apotekssektorn. Direktiven offentliggjordes innan sommaren.

Utredningen har satt igång, men regeringsskiftet i Danmark har förändrat det politiska läget och det var på förhand inte självklart att en översyn av apotekssystemet skulle finnas kvar på den politiska dagordningen.

Men efter maktskiftet har nu den nya vänsterregeringen i sin regeringsförklaring aviserat att även den vill undersöka möjligheterna att ”modernisera” apotekssektorn.

Detta utifrån aspekter som tillgänglighet, patientsäkerhet, låga priser och rådgivning om medicin.

Ägargrupperingen Danmarks Apotekerforening, som i grunden vill bevara det nuvarande privilegiebaserade apotekssystemet, är mer positiv till den nya regeringens utgångspunkt, jämfört med den förra regeringens mer uttalade inriktning på liberalisering.

Föreningen skulle bland annat vilja förändra de stelbenta reglerna för etablering av apotek i viss omfattning, så att tillgängligheten kan förbättras, och tror att de nya politiska planerna också pekar åt det hållet. Men föreningen vill alltså inte se någon omfattande liberalisering.

Frågan om huruvida en reform i stil med den svenska, som skulle tillåta apotekskedjor i Danmark, kan bli aktuell utifrån den nya politiska viljeinriktningen, är dock inte avgjord, meddelar danska branschkällor till Svensk Farmaci.

Den redan tillsatta apoteksutredningen, som ska vara färdig den 1 april 2012, väntas inom kort få nya utgångspunkter för sitt arbete.

Mest läst