Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Märklig tolkning av LV”

En erfaren jurist med erfarenhet av tryck- och yttrandefrihetsfrågor tror inte att Läkemedelsverkets beslut i Pradaxa-fallet är förenligt med yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.

Som Svensk Farmaci skrev igår kräver Läkemedelsverket, mot vite om 750 000 kronor, att läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim återkallar pressinformation om Pradaxa som man tolkar som marknadsföring.

Beslutet innebär, enligt en oberoende jurist med lång erfarenhet av yttrandefrihetsärenden, en väsentlig inskränkning i den grundlagsstadgade yttrandefriheten.

Han välkomnar att frågan nu prövas, efter att Boehringer Ingelheim beslutat att överklaga.

– Det här är en central fråga som bör avgöras på en högre nivå än av Läkemedelsverket, säger han.

– Verket gör en mycket snäv tolkning av en dom i EG-domstolen. Konsekvensen skulle bli att journalister bara kan få del av information om receptläkemedel som godkänts i förväg av myndigheter. Det mest önskvärda är att beslutet ändras, säger han.

Mest läst