Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Spross blir hedersdoktor

Åke Spross, mångårig skribent i Svensk Farmacis föregångare Farmacevtisk Revy, har utnämnts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten i Uppsala. Vid farmfak får en holländare med koppling till Sverige samma titel.

Medicinska fakultetens utnämning motiveras med att Åke Spross, som sedan länge är verksam på Upsala Nya Tidning, levererat “sakkunniga och pedagogiskt utformade artiklar om den medicinska forskningsfronten, om allt från molekylärbiologi till omvårdnadsforskning”.

”I ett verksamhetsfält där forskares/läkemedelsföretags särintressen kan vara svåra att hantera har Åke Spross alltid visat prov på integritet och en utmärkt förmåga att på ett objektivt sätt skildra olika skeenden inom den medicinska forskningen”, heter det vidare i motiveringen.

Spross blir hedersdoktor vid Uppsala universitets medicinska fakultet. Vid farmacevtiska fakulteten har Rob Verpoorte, en holländsk professor med Sverigekoppling, utsetts till hedersdoktor.

Han studerade vid Kungliga farmaceutiska institutet i Stockholm, föregångaren till farmfak i Uppsala, på 1960-talet.

Idag leder Rob Verpoorte en av världens främsta forskargrupper inom växtbioteknologi vid universitetet i Leiden.

Mest läst