Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Referenspriser övervägs

Med förra veckans tilläggsdirektiv öppnar regeringen dörren på glänt till internationell referensprissättning av läkemedel utan generisk konkurrens. Läkemedelsbranschen är negativ.

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif uttryckte viss förvåning över förra veckans besked att hela prissättningen av läkemedel utan generisk konkurrens läggs i utredning.

Det blir enligt Lif inte en begränsad utredning av vissa kvarstående frågor från omregleringen, utan snarare en ”mycket omfattande genomgång av stora delar av läkemedelsmarknaden”.

– Det var inte helt förväntat, och vi ställer oss frågande kring en del av de givna förutsättningarna, sa Lifs vd Anders Blanck i ett pressuttalande i torsdags.

Svensk Farmaci bad Karolina Antonov, som bevakar apoteksfrågor på Lif, att utveckla föreningens farhågor.

Enligt henne vänder sig Lif främst mot att utredningen ska utvärdera om internationell referensprissättning helt eller delvis kan ersätta dagens värdebaserade prissättningssystem.

Direktiven är mycket tydliga med att Sveriges läkemedelspriser ska ligga under eller i nivå med priserna i jämförbara länder.

Bakgrunden är bland annat en TLV-rapport från 2010 som visade att industrins försäljningspriser på originalläkemedel utan generisk konkurrens är jämförelsevis höga i Sverige, även om de sjunkit en del i takt med TLV:s omprövningar av subvention.

– Vi tror inte att en referensprissättning kan vara förenlig med en värdebaserad prissättningsmodell. Rent logiskt handlar det om två helt olika sätt att sätta priser, det blir sannolikt svårt att få ihop, säger Karolina Antonov.

Lif ser dock inte negativt på utredningens breda anslag.

– Man kan se det här som en fortsättning på läkemedelsstrategiarbetet. Ett specifikt problemområde är prissättningen av särläkemedel, som är viktigt att det kommer med i utredningen, säger Karolina Antonov.

Mest läst