Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Antibiotikum och hepatit C-medel får OK

Ett antibiotikum i en helt ny läkemedelsklass, en ny proteashämmare mot hepatit C och en ny diabeteskombination fick klartecken från EMA:s expertkommitté CHMP i september.

Dificlir, fidaxomicin, är det första läkemedlet i en ny makrocyklisk antibiotikaklass, och har effekt på den vanliga sjukhusbakterien Clostridrium Difficile.

Läkemedlet fick ett positivt utlåtande vid CHMP:s septembermöte häromdagen. Ett formellt godkännande från EU-kommissionen väntas inom kort.

Nya antibiotikum tillhör inte vanligheterna, och EMA skickade denna gång ut ett särskilt pressmeddelande med anledning av nyheten.

Vid septembermötet fick även Incivo, telaprevir, från Janssen Cilag klartecken.

Preparatet är en proteashämmare och är en av flera nya direktverkande antivirala läkemedel för behandling av kronisk hepatit C (genotyp 1).

Incivo ska ges i kombination med pegylerat interferon och ribavirin.

En ny kombinationstablett mot typ 2-diabetes från AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb, Komboglyze, fick också grönt ljus. Tabletten innehåller saxagliptin och metformin.

Mest läst