Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

GSK överklagar – ny försening

Flickor riskerar ett sämre skydd mot livmoderhalscancer än vad som skulle kunna varit fallet. ”Det tvingar oss att agera”, resonerar GSK, som nu överklagar upphandlingen av HPV-vaccin till förvaltningsrätten.

Företaget hänvisar till data som visar att GSK:s Cervarix ger ”betydligt bättre” skydd mot livmoderhalscancer än Gardasil.

Enligt dessa studier förebygger Cervarix cellförändringar som kräver kirurgiska ingrepp hos sju av tio kvinnor medan motsvarande siffra för Gardasil är fyra.

GSK åberopar också data om skyddseffekt mot äkta förstadier av livmoderhalscancer, oberoende av orsakande HPV-virus. Där skyddar Cervarix i nio fall av tio enligt företaget, jämfört med 43 procent för Gardasil.

Ändå gavs de två vaccinerna samma poäng för cancerskydd under upphandlingen, vilket ytterst avgjorde densamma, enligt GSK.

GSK uttrycker också, i ett inlägg på DN Debatt idag, kritik mot att anbuden har hanterats av en ”hittills hemlig expertgrupp inom landstingen”.

Landstingen har frångått de värderingskriterier för cancerskydd som ställdes upp i förfrågningsunderlaget och har därför brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU, enligt GSK.

Enligt GSK var beslutet att överklaga svårt att fatta, särskilt eftersom vaccineringen redan blivit försenad på grund av de rättsliga turerna, och företaget säger sig ha övervägt beslutet ”både en, två och tre gånger”.

Mest läst