Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SBU: ”Blygsam effekt av BPH-medel”

SBU är färdig med sin utvärdering av diagnostik och behandling av godartad prostataförstoring, BPH. En av slutsatserna är att den genomsnittliga effekten av läkemedel är blygsam.

Därför är det viktigt att vården följer upp vilken effekt läkemedlen har i varje specifikt fall för att undvika att medicinerna används där de inte gör nytta för patienten, skriver myndigheten.

De vanligaste operationsmetoderna TURP, transuretral resektion av prostata, och TUMT, transuretral mikrovågsterapi, lyfts fram som effektiva och relativt biverkningsfria.

Enligt rapporten finns visst stöd för att några specifika naturläkemedel kan hjälpa vid BPH, men resultaten är enligt SBU osäkra eftersom studierna av dem är få och relativt små.

Mest läst