Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV inleder ny översyn

TLV:s utvärdering av generikabytet innehöll som väntat inga större förändringsförslag. Men förändringar kan bli aktuella i den större översyn av handelsmarginalen som verket inleder nu i september.

Idag presenterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en översyn av det förändrade system för generikautbyte på apoteken som sjösattes parallellt med apoteksreformen.  

I stora drag tycker TLV att systemet fungerar bra, och vill att det permanentas med start 2012. Även modellen med två reserver till månadens vara, som hittills möjliggjorts via en dispens, kvarstår.

Innehållet i rapporten ligger enligt vad Svensk Farmaci erfar i linje med branschens förväntningar.

Större intresse knyts till den översyn av handelsmarginalen som TLV inleder nu i september.

Vid omregleringen höjdes handelsmarginalen för att ge apoteksföretag rimliga förutsättningar att driva verksamhet. Nu ska TLV värdera hur väl målet är uppnått och om marginalen behöver justeras.

I början av 2012 ska TLV besluta om handelsmarginalen ska ändras. Beslut om en eventuell justering kan träda i kraft den 1 januari 2013.

Generikasystemet ”sitter ihop” med handelsmarginalen via generikapengen. Är det uteslutet att förändringar, som inbegriper generikasystemet, föreslås i den större översyn som ni nu inleder?

– I den aktuella rapporten har vi tittat på själva utbytet, dels eftersom det tillämpats i två år och dels eftersom vi var tvungna att hantera dispenssituationen. Nu inleder vi uppföljningen av hela handelsmarginalen och var detta landar är svårt att säga idag. Det kan landa i an annan modell än dagens men behöver inte göra det, säger Gunilla Hulth Backlund, generaldirektör på TLV, till Svensk Farmaci.

Mest läst