Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ge bortglömda grupper rätt till genomgång”

Sveriges Farmacevtförbund har för första gången medverkat i den nationella konferensen om patientsäkerhet.

Här har vi träffat hälso- och sjukvårdspersonal, som arbetar med patientsäkerhet och gensvaret var stort från dem. Många såg vilken nytta farmacevter kan göra i vården.

Jag pratade med en sjuksköterska som arbetade inom psykiatrin som gärna skulle samarbeta med en farmacevt. Det är inte ovanligt att hennes patienter slarvar med medicinen eller har flera läkemedel mot till exempel depression samtidigt.

Det slog mig då hur lätt det är att de med de största behoven men med de svagaste rösterna glöms bort i debatten.

Att äldre med många läkemedel behöver läkemedelsgenomgångar finnas det nu gehör för, inte minst tack vare det arbete PRO och SPF lagt ner. Och det är bra.

Men den som är psykisk sjuk orkar sällan skrika med hög röst. Ändå finns det nog få patientgrupper där rätt läkemedelsanvändning har så stor betydelse som just denna.

En psykisk sjuk patient som slarvar med sina läkemedel riskerar att behöva lång inläggning på en låst klinik, för den som vill veta hur det är rekommenderar jag läsning av romanen ”En dåre fri” av Beate Grimslund. För den som är självmordsbenägen är riskerna givetvis än större.

En annan grupp som Socialstyrelsen studerat är personer som har en utvecklingsstörning eller autism (Alltjämt ojämlikt! – Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen 2010-06-29).

20 procent av de funktionshindrade med utvecklingsstörning eller autism använder läkemedel mot psykoser och schizofreni. Resultatet av Socialstyrelsens undersökning är skrämmande: i den här gruppen är det vanligare att få föråldrade läkemedel. Som jag ser det är risken då stor att läkemedlet förstärker funktionshindret istället för att lindra det.

I den nollvision för läkemedelsrelaterade problem som Sveriges Farmacevtförbund arbetar med har vi därför velat gå längre när det gäller rätten till läkemedelsgenomgång.

Patienter som använder minst fem läkemedel kontinuerligt eller är i behov av särskilt stöd, bör ha rätt till en årlig läkemedelsgenomgång som genomförs med tillgång till farmacevtisk och/eller farmakologisk kompetens.

Även den som inte själv kan göra sin röst hörd har rätt till en god läkemedelsanvändning!

Malin Schiratzki, informatör, Sveriges Farmacevtförbund

Mest läst