Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny strid om pressmaterial

Läkemedelsverket kritiserar ett pressmeddelande från Boeringer Ingelheim om Pradaxa. Branschorganet Lif är berett att ta strid för medlemsföretagens rätt att skicka information till journalister med hänvisning till yttrandefriheten.

Fallet är parallellt med det som berörde Strattera som Svensk Farmaci skrev om i våras. En skillnad denna gång är dock att det anklagade företaget inte har tagit bort det kritiserade pressmeddelandet från nyhetstjänsten Mynewsdesk.

Läkemedelsverket ogillar pressmeddelandet eftersom ”endast fördelar med Pradaxa redovisas där produkten kontrasteras mot konkurrerande produkt”, och att texten ”har en tydlig reklamkaraktär”.

Verket betraktar materialet som marknadsföring snarare än information.

Enligt läkemedelslagen är reklam för receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten förbjuden. Journalister kan, enligt Läkemedelsverket, ses som en del av allmänheten.

Boeringer Ingelheim bestrider i sitt svar kritiken. Företaget påtalar att pressmeddelandet är avsett för journalister och enligt praxis sedan länge från det reklamgranskande branschorganet IGM/NBL är journalister inte att betrakta som allmänhet. Pressmeddelanden skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, har också prövat det aktuella pressmeddelandet och valt att inte kritisera det.

Pär Tellner, etikansvarig på läkemedelsindustrins branschorgan Lif, är kritisk mot Läkemedelsverkets hållning.

– Om detta eller något liknande fall går till domstol är vi beredda att stödja företaget fullt ut. Vi tycker att Läkemedelsverkets hållning innebär en orimlig inskränkning av grundlagen. Det finns stöd för vår uppfattning sedan mycket länge från NBL, där bland annat justitieråd med erfarenhet från Högsta Domstolen  varit delaktiga.

Det kritiserade pressmeddelandet finns fortfarande på nyhetstjänsten Mynewsdesk.

– Vi har diskuterat ärendet internt och kommit fram till att vi måste gå vidare med det. Jag hoppas att vi kan fatta beslut inom kort, säger Ragnhild Johnsson, utredare på Läkemedelsverket.

Ett föreläggande kopplat till vite är i så fall en trolig åtgärd från verkets sida.

Lars Nordström, informationsansvarig på Boeringer Ingelheim, tycker att ärendet är principiellt viktigt. Han vill dock avvakta med att uttala sig vidare innan han sett Läkemedelsverkets beslut i frågan.

Parallellfallet där Lilly kritiserades i våras avskrevs av Läkemedelsverket, eftersom företaget drog tillbaka det kritiserade pressmeddelandet om Strattera.

Mest läst