Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Högt söktryck i Umeå

Söktrycket ökade i höst kraftigt till mastersprogrammet i farmaci vid Umeå universitet - 77 personer sökte till de 30 studieplatserna. Förklaringen är att studenterna kommer att kunna ta ut apotekarexamen när de är klara.

Det tvååriga mastersprogrammet i farmaci vid Umeå universitet förbereder för forskarutbildning eller arbete inom bland annat läkemedelsindustrin. Behörighetskraven är receptarieutbildning på 180 poäng eller kandidatexamen i farmaci.

De två sista åren på mastersutbildningen är identiska med de två sista åren på den kommande apotekarutbildningen som startar vid Umeå universitet hösten 2012.

Men det faktum att Umeå universitet nu fått examensrätt för apotekare, innebär att de som börjar på mastersprogrammet i höst också kommer att kunna kvittera ut apotekarexamen när de studerat färdigt.

– Det förklarar det ökade intresset för utbildningen i år, säger Hanna Fick, universitetsadjunkt vid kemiska institutionen på Umeå universitet och programansvarig för mastersutbildningen.

Umeå universitet fick i februari klartecken från Högskoleverket att starta en apotekarutbildning hösten 2012 enligt en så kallad 3+2-modell.

3+2 innebär att studierna kan avslutas med receptarieexamen efter tre år.

Höstterminen 2010 antogs bara 19 studenter till de 30 studieplatserna på mastersprogrammet. Även de studenter som började i fjol kommer dock att kunna ta ut apotekarexamen.

– När de började fanns det en osäkerhet kring om vi skulle få examensrätt, vilket gjorde att intresset var lägre, säger Hanna Fick.

Antagning till mastersprogrammet i farmaci i Umeå skedde första gången hösten 2010.

Mest läst