Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ersättningsmodell ödesfråga för apotek”

Utan ett system där apotek ersätts för farmaci- och hälsotjänster kommer ingen större utveckling att ske inom fältet. Det var panelen enig om vid gårdagens debatt om tjänster på Apoteksmässan. Kanada lyftes fram som den mest lämpliga internationella förebilden för Sverige.

Vaccinering, nålutbyte till narkomaner, klamydiascreening, metadonhantering och kompletterande förskrivning i samråd med läkare.

Dessa tjänster – och många fler – erbjuds i olika grad på apotek i europeiska länder.

I Sverige är apoteken sedan länge i första hand inriktade på expediering/försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter.

Igår debatterades hälsotjänster på apotek på Apoteksmässan i Kista på ett seminarium arrangerat av Sveriges Farmacevtförbund.

Bland paneldeltagarna fanns en konsensus kring behovet av någon typ av offentlig ersättningsmodell för att få utvecklingen att ta fart.

Panelen bestod av Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel, Lars-Åke Söderlund, affärsutvecklingschef på Apoteket Farmaci och Benny Beitner, apotekare på Leo Pharma, med erfarenhet från arbete med hälsotjänster på apotek i Storbritannien.

Carin Svensson efterlyste en kraftsamling från farmacevter för att få till stånd ett system där apoteken ersätts för hälsotjänster. Hon lyfte fram Kanada som den kanske mest intressanta internationella förebilden.

– Där har apoteksmarknaden många likheter med den svenska. En stor gemensam satsning, Blueprint for Pharmacy, där apoteksägare, profession och andra aktörer deltar har förverkligats, sa Carin Svensson.

Hon berättade också om de pilotprojekt som KD genomför på 15 apotek med inriktning på diabetes och rökavvänjning. I dessa relativt småskaliga och produktinriktade samarbetsprojekt får apotekskedjan ersättning för sitt arbete från läkemedelsföretag.

Politiskt har frågan om tjänster hamnat i vänteläge. Efter tidigare signaler från Socialdepartementet om att låta TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, utreda frågan, är det senaste beskedet därifrån nu att regeringen vill avvakta och se vad marknaden kan leverera utan offentliga incitament.

Mest läst