Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apotek följer inte regler”

Generikaföretagens förening FGL anser att apoteksbranschen förstärker problemen med dagens prismodell för generika. Apotekens följsamhet till TLV:s regler är långt ifrån hundraprocentig.

Inför apoteksreformen var diskussionen om prismodell intensiv. Apoteksföretagen argumenterade precis som utredaren Lars Reje för ett system där apoteken, som i Norge, har rätt att förhandla om priser på generika och välja vilket som expedieras.

Regeringen valde dock att behålla systemet med gemensamma utpriser, fastställda av TLV, inom nästan hela det receptbelagda sortimentet.

Apoteksbranschen fortsätter dock att argumentera för en alternativ prismodell. 

– Därför har apoteksbranschen också ett egenintresse att förstärka problemen med det nuvarande systemet. De vill helt enkelt ha igenom Norgemodellen eller något liknande, säger Kenneth Nyblom, vd för generikaföretagens branschorgan FGL.

Ett av problemen som apoteksbranschen aktualiserat är återkommande leveransproblem för månadens vara. Men Kenneth Nyblom håller inte med om problembeskrivningen.

– Faktum är att det alltid finns något att köpa. Hittills har månadens vara tagits bort ur systemet i fyra procent av fallen på grund av leveranssvårigheter. Men det handlar inte om kritiska restnoteringar där det finns risk för patientsäkerheten. Det utses två reserver så inget apotek och ingen patient behöver bli utan läkemedel, säger Kenneth Nyblom.

Enligt honom finns andra siffror som mer besvärande för apoteken.

– Jag tycker i och för sig att apoteken jobbar bra för att följa systemet, bättre än under monopoltiden faktiskt, men i 30 procent av fallen misslyckas de med att sälja månadens vara. I vissa av dessa fall väljs något av de två alternativen, och i andra fall har apotekspersonalen kryssat och avviker från huvudregeln av till exempel medicinska skäl.

– Men även om man räknar in det så når man inte upp till 96 procent, i många fall handlar det om rena fel från apotekens sida.

Kenneth Nyblom tycker att det är motiverat att läkemedelsföretag som vunnit en period men inte kan leverera månadens vara börjar bötfällas.

TLV har dock hittills inte ansett att myndigheten har befogenhet att införa straffavgifter. Idag är den enda konsekvensen för företag som inte kunnat leverera att de inte får vara med i den följande budgivningen för den aktuella produkten.

Förutom sanktioner står mer förberedelsetid mellan beslut och prisperiod på generikabolagens önskelista.

– Det skulle ge oss möjlighet att beställa från fabrik vilket ger bättre leveranssäkerhet samtidigt som vi får in nyare varor med längre hållbarhet i systemet.

Enligt Kenneth Nyblom har priserna på generika sjunkit sedan de nya reglerna infördes, men det har mer att göra med att kronan stärkts mot euron än reglerna i sig. En tydligare effekt kopplad till de skarpare generikareglerna är att ett dyrt systemfel nu är ett minne blott. Tidigare fortsatte många apotek att sälja den föregående prisperiodens billigaste varor, som då ofta var kraftigt prishöjda. Denna ytterst kostsamma affär för samhället var ett huvudskäl till att de nya reglerna infördes.

Läs mer om generikafrågan – bland annat om apoteksbranschens syn på regelverket – i Svensk Farmaci nr 4/11.

Mest läst