Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utbildningar betygsätts i tre steg

I den kommande utvärderingen av farmaciutbildningarna kommer programmen att få betyg på en tregradig skala. Ett stort antal examensarbeten ska värderas.

Som Svensk Farmaci berättade i fredags kommer de svenska universitetsutbildningarna på farmaciområdet att utvärderas inom kort. I mitten av 2012 ska uppdraget redovisas.

En nyhet jämfört med tidigare utvärderingar är att programmen får ett slutbetyg på en tregradig skala. Det lägsta betyget kan leda till att examenstillstånd dras in, medan det högsta kan leda till ökad resurstilldelning.

Under arbetet kommer bedömargruppen, under ledning av professor emeritus Björn Lindeke, bland annat att gå igenom ett stort antal godkända examensarbeten, ta del av utbildningarnas egna självvärderingar och inhämta enkätsvar från tidigare studenter.

Arbetsmetoden är nu, till skillnad från i tidigare utvärderingar, mer inriktat på resultat än på processer.

Celina Swing, studentombudsman på Sveriges Farmacevtförbund, är positiv till utvärderingen men varnar för att det nya arbetssättet gör att vissa aspekter kan komma att ”falla mellan stolarna”.

– I den förra stora utvärderingen av utbildningarna 2007 fanns en kritik mot att flexibiliteten mellan receptarie- och apotekarutbildningarna är bristfällig. En sådan fråga kanske inte ryms i det nya uppdraget, säger hon.

Mest läst