Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Plattform viktig – nu börjar arbetet”

Sveriges Farmacevtförbund välkomnar den nationella läkemedelsstrategin. Apotekare och receptarier kan bidra inom alla strategins fokusområden, anser förbundets vd Kristina Niemi.

Som Svensk Farmaci kunde berätta tidigare idag har regeringen nu offentliggjort sin nationella läkemedelsstrategi.

Vid sidan av den övergripande visionen – rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle – listar dokumentet fem mål och sju insatsområden.

Kristina Niemi, apotekare och nytillträdd vd för Sveriges Farmacevtförbund, välkomnar strategin.

– Vi kan konstatera att alla de områden man valt att fokusera på är områden där apotekare och receptarier som samhällets läkemedelsexperter kan bidra på ett positivt sätt. Vi farmacevter har både kunskap, erfarenhet och kompetens för att möjliggöra att visionen blir verklig och vi får nu en tydlig plattform att utgå från, säger hon.

– Läkemedelsstrategin är en tydlig viljeinriktning där vi vill och bör vara aktiva för att tydliggöra vår profession och hur den kan användas. Vi kan ju läkemedel, ur alla perspektiv.

Thony Björk, förbundets ordförande, beklagar att det inte skedde något remissförfarande under arbetet.

– Men vi lämnade viktigt underlag till arbetet. Vi är glada och nöjda att det nu finns en nationell strategi. Även om man inte uttryckligt nämner apotekare och receptarier på så mänga ställen i strategin så kan vi konstatera att vi såväl som förbund som profession har en plattform att utgå från. Denna strategi kommer att vara en viktig pusselbit i vårt fortsatta arbete med en nollvision för läkemedelsrelaterade problem, säger Thony Björk.

– Nu börjar arbetet.

Mest läst