Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stridiga viljor om subvention av insulinpumpar

TLV kan komma att sparka ut insulin- och smärtpumpar ur förmånssystemet 2013. Landstingen tar i så fall över kostnaderna – men tunga röster i vården vill istället utöka TLV:s uppdrag.

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutade i somras att inleda en omprövning av dagens subventionering av insulin-, smärt- och nutritionspumpar.

Bakgrunden är att myndigheten anser att de kan falla utanför definitionen för förbrukningsartiklar. Detta efter att flera ärenden på senare tid aktualiserat frågan.

Beslutet väckte oro hos patienter, efter ett nyhetsinslag på tv i juli. TLV betonade dock i ett senare pressmeddelande att en eventuell uteslutning av pumparna ur förmånssystemet inte kommer att drabba patienterna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer nämligen i sådana fall landstingen att ta över kostnaderna för pumparna.

Ett beslut i frågan kommer enligt TLV att fattas först 2013. Arbetet blir avsiktligt segdraget eftersom landstingen ska få rimlig tid att administrera och budgetera för att ta över ansvaret, om produkterna utesluts ur förmånen.

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD, har engagerat sig starkt i frågan – och vill se en annan lösning på problemet.

– Om TLV:s ansvar istället utökas till att omfatta värdering av produkter för mätning, dosering och liknande som inte anses vara förbrukningsartiklar, så får vi inte bara en kvalificerad bedömning av nytta, effekt och kvalitet. Landstingens behov av upphandlingar minskar också, och TLV kan få en stark roll i prisförhandlingar, säger Britt-Marie Carlsson, ordförande i SFSD, i ett pressmeddelande.

Detta skulle kräva en lagändring.

– Regeringen har redan tidigare uppmärksammats på problemet. Det är hög tid att sätta fart och arbeta fram den lagändring som vi sjuksköterskor i diabetesvården ser som helt nödvändig, säger Britt-Marie Carlsson.

Mest läst