Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler vill läsa farmaci

Antalet sökande till apotekar- och receptarieprogrammen ökar nu något. 5 respektive 13 procent fler än i fjol vill börja plugga farmaci i höst.

De nya siffrorna för apotekarprogrammen är hämtade från en rapport från Högskoleverkets analysavdelning som presenterades tidigare i augusti. Statistiken för receptarieprogrammen har publicerats på Högskoleverkets hemsida.

Farmaciprogrammen går därmed mot strömmen i år – till de flesta yrkesexamensprogram minskar antalet sökande i höst. Det gäller exempelvis lärar-, civilekonom-, arkitekt- och läkarutbildningarna, som alla minskar relativt kraftigt.

Antalet sökande till apotekarprogrammen som startar i höst i Uppsala och Göteborg är 327, att jämföra med 311 i för ett år sedan.

Drygt 200 studenter har antagits varje höst på senare år.

Antalet sökande till receptarieutbildningarna i höst är 313, jämfört med 278 i fjol. Drygt 250 studenter brukar normalt antas.

Mest läst