Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tidpunkt för höjning får kritik

Flera tunga remissinstanser tycker att regeringen föreslagit en olämplig tidpunkt att höja högkostnadsskyddet, och vill skjuta på förändringen till mars 2012. De flesta har dock inget emot höjningen i sig, visar Svensk Farmacis genomgång.

Socialdepartementet har, som Svensk Farmaci skrev i juni, föreslagit att höja taknivåerna i högkostnadsskyddet för såväl sjukvård som läkemedel vid årsskiftet.

Förslaget motiveras främst med att nivåerna inte förändrats sedan i slutet av 1990-talet. För läkemedel föreslås en höjning av den maximala egenavgiften under ett år från 1800 till 2200 kronor.

En promemoria har gått på remiss till berörda instanser under sommaren.

Flera av dem är kritiska till att remissen skickats ut under semestertid och med kort svarstid.

”En remiss som skickas ut vid midsommar och som ska vara besvarad den 8:e augusti omöjliggör alla former av politisk hantering och demokratisk beslutsprocess”, skriver exempelvis Landstinget Sörmland i sitt remisssvar.

I sakfrågan tillhör patientföreningarna och handikappförbunden, kanske inte överraskande, de mest negativa. Deras huvudargument är att utsatta medlemmar riskerar att drabbas hårt.

Majoriteten av landstingen, inklusive tunga Stockholm och Skåne, är mer positiva. Det gäller också Sveriges Kommuner och Landsting, där den socialdemokratiska minoriteten dock lagt in en reservation.

Några landsting, exempelvis Blekinge, Kalmar och Västmanland, bryter mönstret och avstyrker förslaget. En genomgående synpunkt bland de negativa instanserna är att en konsekvensanalys av förslaget saknas i regeringens promemoria.

Både Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet är försiktigt positiva med vissa reservationer.

Två inom sakområdet förmodat viktiga remissinstanser, Sveriges Apoteksförening och Apotekens Service AB, anser utifrån olika utgångspunkter att tidpunkten för höjningen – årsskiftet – är helt olämplig.

Sveriges Apoteksförening lyfter fram risken för en hamstringsvåg före nyår, en period då kundtrycket även i normala fall är stort på apoteken. Detta skulle enligt föreningen leda till ökade samhällskostnader och risk för att det uppstår brist på vissa läkemedel. Dessutom gör bytet av expeditionsstöd på apoteken, som måste vara slutfört innan årets slut, tidpunkten olämplig.

Apotekens Service AB berättar i sitt remissvar att bolaget planerar att byta ut plattformen för högkostnadsdatabasen under första kvartalet 2012. En höjning vid årsskiftet skulle kräva att Servicebolaget måste förändra den gamla plattformen för högkostnadsdatabasen, strax före utfasningen. Detta skulle ge bolaget merkostnad i miljonklassen, som eventuellt skulle medföra en höjning av den avgift som apoteken betalar till bolaget.

Även Sveriges Farmacevtförbund tycker att tidpunkten är illa vald. Liksom apoteksföreningen och Apotekens Service föreslår man att förändringen senareläggs till den 1 mars.

– Tiden kring jul och nyår är det normalt stor belastning på apoteken. Nu riskerar vi få en hamstringsvåg under en sådan period, då också en stor del av personalen har semester. Sammantaget skulle detta vara olyckligt ur patientsäkerhetssynpunkt, säger förbundets vd Kristina Niemi.

Förbundet har ännu inte svarat på remissen.

– Promemorian ska ha gått ut med post, men vi har av någon anledning inte nåtts av den trots att vi stod på sändlistan. Vi har dock efter dialog med departementet fått förlängd tid på oss att svara, till på fredag, säger Kristina Niemi.

Inte heller Farmaciförbundet hade i fredags svarat på remissen. Några svar från Läkemedelsverket och Västra Götalandsregionen fanns då inte heller i departementets diarium.

Mest läst