Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dalande intresse för farmaci i hela Norden

Det minskande intresset för universitetsutbildningarna inom farmaci gäller inte bara Sverige. Den nedåtgående trenden är tydlig i hela Norden.

Söktrycket till de svenska farmaciutbildningarna har minskat och under 2000-talet stabiliserat sig på en relativt låg nivå.

När Nordisk Farmacevtunion, NFU, samlades för sitt årliga möte i Asker utanför Oslo tidigare i augusti dryftades frågan och det stod klart att situationen är liknande i alla nordiska länder.

– Vi ser en långsamt nedåtgående trend när det gäller intresset i Finland, säger Harri Ovaskainen, direktör på det finska farmacevtförbundet Farmasia.

I Norge har söktrycket också minskat. I Tromsö hoppas man att en övergång till en 3+2-modell ska göra apotekarutbildningen där mer attraktiv. Efter tre år ges möjlighet att slutföra studierna med receptarieexamen.

– Det är också ett sätt att säkra finansiering eftersom den baseras på examinerade studenter, säger Tove Ytterbö, ordförande för Norges Farmaceutiske Forening.

Det lägre söktrycket beror även på att utbildningarna blivit fler. I Danmark startade nyligen en ny apotekarutbildning i Odense.

– Det gjorde att i princip alla sökande i landet fick en studieplats. En effekt blev att påfallande många av studenterna i Odense inte klarade sin första större examinering, säger Antje Marquardsen, ordförande för fackföreningen Pharmadanmark.

Mest läst