Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dåligt betyg till ny apoteksmarknad

Kunderna upplever försämringar inom flera viktiga områden efter omregleringen av apoteksmarknaden. Det visar en rapport från Konsumentverket. Verkets generaldirektör tycker att situationen är allvarlig och uppmanar regeringen att agera.

Undersökningen visar att konsumenterna tycker att närheten till apotek och öppettiderna blivit bättre. På pluskontot finns också ett bättre utbud av receptfria läkemedel.

Men på många områden som konsumenterna rankar som viktigare anser man att försämringar skett efter omregleringen.

Missnöjet gäller bland annat långa väntetider för att få ut utskrivna receptläkemedel. Elva procent av konsumenterna i undersökningen anger att de fått vänta mer än 24 timmar, jämfört med fyra procent 2008.

Svensk Farmacis rundringning till patientföreningar i nummer 3/11 gav en liknande bild. Flera patientföreningar kommunicerade där ett missnöje med framför allt apotekens lagerhållning och långa väntetider för att få receptläkemedel.

Många konsumenter tycker också, enligt undersökningen, att informationen som apoteken ger inför köp av läkemedel har försämrats. Dessutom har konsumenternas uppfattning om apotekspersonalens kunnande försämrats.

Det sammantagna betyget på apoteksmarknaden har också sjunkit. 77 procent av konsumenterna ger apoteken ett positivt betyg, jämfört med 95 procent före omregleringen.

– Betygen har försämrats inom de delar som är allra viktigast för konsumenterna. Det är naturligtvis allvarligt. Vi rekommenderar att regeringen snarast inleder en dialog med apoteksmarknadens aktörer för att få till nödvändiga förbättringar för konsumenterna, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Den viktigaste punkten att åtgärda är enligt verket förbättring av tillgängligheten till personal med farmacevtisk kompetens.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 2 500 personer mellan 18 och 85 år. Svarsfrekvensen i den senaste undersökningen var drygt 45 procent.

Läs Konsumentverkets rapport här.

Mest läst