Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Frigör farmacevter till rådgivning på apoteken”

Efter Konsumentverkets kritiska rapport uppmanar Sveriges Farmacevtförbund apoteksbranschen att lyfta fram farmacevternas kompetens och närvaro på apoteken.

Enligt Konsumentverkets aktuella rapport har kunderna upplevt en rad försämringar efter omregleringen av apoteksmarknaden, bland annat sämre tillgänglighet till läkemedel. Dessutom upplevs apotekspersonalens kunnande som sämre.

Verket uppmanar därför branschen att förbättra tillgängligheten till personal med farmacevtisk kompetens.

Sveriges Farmacevtförbund instämmer.

– Den farmacevtiska kompetensen måste bli mer tillgänglig, annars riskerar apoteken att förtroendet minskar ännu mer, säger Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.

Kan du konkretisera “bli mer tillgänglig”? Apotekskedjorna har ju svårt att rekrytera fler farmacevter i nuläget eftersom det råder en bristsituation.

– Det handlar mycket om att skapa ett arbetssätt på apoteken där man ser till att en farmacevt alltid finns tillgänglig för rådgivning. Vi får oroande signaler på att många farmacevter idag upplever sig som påskrivningsmaskiner, att man fått mindre tid till just rådgivning, säger Thony Björk.

Mest läst