Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Osanningar om EES”

Branschprofilen och apotekaren Per Manell anser att EES-systemets tillskyndare farit med osanning vid ett offentligt möte om satsningen. Han bedömer att DUR/EES hittills har kostat minst 400 miljoner kronor.

I fredags offentliggjordes Läkemedelsverkets jämförelse av interaktionsfunktionaliteten i ”varningssystemen” EES och svensk-finska Sfinx.

EES, tidigare kallat DUR, är ett i grunden amerikanskt system som Apoteket AB köpt in och vidareutvecklat. Det tillhandahålls nu av Apotekens Service och har införts på hundratals svenska apotek.

Läkemedelsverkets analys talade för att Sfinx av flera skäl är att föredra framför EES.

Apotekaren och entreprenören Per Manell är ägare till bolaget Pharma Forte. Han har tidigare bland annat ansvarat för Fass-verksamheten på läkemedelsindustrins branschorgan Lif.

Han reagerar starkt på uppgifter i Läkemedelsverkets rapport som handlar om brister i EES jämfört med Sfinx.

– Vid en offentlig debatt om DUR 2009 bedyrade de som försvarade DUR, Apoteket AB:s projektledare Michael Camitz och Ola Ohlsson, knuten till den kliniska expertgruppen, att DUR var helt anpassat efter svenska förhållanden. Läkemedelsverkets jämförelse visar att det uppenbart inte är så. Dessa personer måste helt enkelt ha varit vårdslösa med sanningen, säger Per Manell.

– Kritiken mot EES väcker också frågor om kvaliteten på de andra delarna i EES, som inte handlar om interaktioner utan exempelvis doskontroll. Det här är funktioner som apotekspersonalen måste kunna lita på, säger Per Manell, som uppskattar att utvecklingen av EES till dags dato har kostat minst 400 miljoner kronor.

Ola Ohlsson besvarar kritiken i en artikel som publiceras inom kort på sajten. Svensk Farmaci har även sökt Michael Camitz.

Mest läst