Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Värmland vinnare i solidarisk modell

Statsbidraget för läkemedel till landstingen minskar till 22,9 miljarder kronor i år enligt en ny ettårig överenskommelse. Inom den solidariska finansieringen är Värmland årets vinnare.

SKL-styrelsen godkände i fredags en ny överenskommelse om statsbidrag för läkemedelskostnader som avser 2011.

Enligt denna får landstingen 22,9 miljarder kronor, att jämföra med 23,2 miljarder i fjol. I fjol blev dock det verkliga bidraget lägre än 23,2 miljarder, på grund av utfallet av en så kallad vinst- och förlustdelningsmodell.

Regeringen och SKL har nu också kommit överens om att försöka hitta en modell för att baka in läkemedelskostnaderna i skatteutjämningssystemet.

Tre kostsamma sjukdomsområden med relativt få patienter nationellt – hiv/aids, blödarsjuka och Gauchers sjukdom – ingår som tidigare i en solidarisk finansieringsmodell, där landstingen betalar gemensamt. Inom detta system är det bara tre landsting som är ”nettovinnare”, medan resten hamnar på minuskontot.

Dessa vinnare i systemet är Stockholm, Värmland och Norrbotten. Stockholms län får mest – 61 kronor per invånare för läkemedel mot främst hiv/aids.

Värmland får i år ett höjt bidrag på grund av ökande kostnader för blödarsjuka, medan motsatt trend gäller i Jönköpings län.

De största förändringarna sker dock i Norr- och Västerbottens län, som nu har minskade kostnader för patienter med Gauchers sjukdom.

Mest läst