Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Europa allt mindre viktig marknad

Läkemedelsförsäljningen stagnerar i Sverige, men den globala försäljningen väntas öka med 3-6 procent om året fram till 2015, enligt en aktuell IMS-rapport. Europas och USA:s andel spås minska kraftigt.

Prognosen på 3-6 procents tillväxt årligen innebär en minskning jämfört med perioden 2006-2010, då den årliga globala tillväxten för läkemedelsindustrin varit i genomsnitt 6,2 procent.

Viktiga faktorer som påverkar utvecklingen är ökad prispress i USA, många patentutgångar i i-länderna, ökad efterfrågan i länder med växande ekonomier och policyförändringar i många länder på grund av finanskrisen.

I Europa och USA väntas försäljningen vara i princip oförändrad under det kommande halvdecenniet.

Dessa marknaders andel av den globala försäljningen närmast störtdyker därför. USA:s andel spås minska från 41 till 31 procent mellan 2005 och 2015, medan de fem största europeiska marknaderna förväntas tappa från 20 till 13 procent under samma period. Samtidigt antas Kinas andel öka från 12 till 28 procent.

Läs IMS-rapporten här.

Mest läst