Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket Farmaci utreds

Nu har regeringen spikat direktiv till den nya apoteksutredningen. Ägandet av Apoteket Farmaci ska genomlysas, och regeringen vill utreda om veterinärer ska få äga apotek. Sofia Wallström får uppdraget.

Direktiv till statliga utredningar är det första formella steget i lagstiftningskedjan.

Skrivningarna brukar ge en tydlig bild av regeringens viljeinriktning i aktuella frågor där ny lagstiftning är på väg.

Vid regeringssammanträdet igår antog regeringen nya direktiv om dosverksamheten och handel med läkemedel till djur inför en tidigare aviserad apoteksutredning.

Direktiv om prissättningssystemet väntas också, men är ännu inte klara. De ska presenteras senare i tilläggsdirektiv.

Utredningen av dos ska bereda terrängen inför den planerade konkurrensutsättningen av dosverksamheten genom att föreslå förändringar i lagstiftningen. Läs mer om frågan i Svensk Farmaci nr 3/11 som kommer ut idag, fredag.

Apoteket AB:s ägande av Apoteket Farmaci ska också analyseras. ”Om utredaren bedömer att det behövs förändringar på detta område för att skapa bättre förutsättningar för välfungerande konkurrens ska utredaren lägga fram förslag på lämpliga åtgärder” står det i direktiven.

När det gäller djurläkemedel ska utredaren bland annat överväga om det bör inrättas särskilda apotek som endast expedierar läkemedel för djur.

I uppdraget ligger också att överväga en lagförändring som gör det möjligt för veterinärer att driva apotek.

Utredaren ska också kartlägga lagerhållningen på dagens apotek när det gäller djurläkemedel, och överväga förändringar av regleringen när det gäller lagerhållning och eller tillhandahållandeskyldighet.

Utredare blir Sofia Wallström, som ledde arbetet med apoteksreformen på socialdepartementet under den förra mandatperioden. Redan den 1 september i år ska delarna som berör dos redovisas, medan utredningen av djurläkemedel ska vara klar först den 1 april 2013.

Läs de nya direktiven här.

Mest läst