Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Övervakning av resistens skärps

Antibiotikaresistens blir ett allt större samhällsproblem. Nu har Smittskyddsinstitutet fått regeringens uppdrag att utforma en ny nationell plan för övervakning av resistenta bakterier.

Planen ska bland annat reda ut den idag ofta oklara ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen och SMI när det gäller resistensövervakning och epidemiologisk typning.

Planen ska också ta upp hur resistensövervakningen ska utvecklas och utvärderas.

Uppdraget ska utgöra en del av den kommande generella handlingsplanen om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Smittskyddsinstitutet ska redovisa uppdraget senast i årsredovisningen för 2011.

Mest läst