Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Industrin slår ifrån sig kritik

Läkemedelsindustrin tror inte att Läkemedelsverkets principiellt viktiga kritik mot pressmaterial om receptläkemedel skulle hålla i en domstolsprövning.

Enligt Pär Tellner, apotekare och etikansvarig på läkemedelsindustrins branschorgan Lif, har branschen med hjälp av kvalificerad juridisk expertis under åtskilliga decennier mejslat fram en syn på hur pressmaterial om receptläkemedel ska hanteras.

– Inställningen är juridiskt väl underbyggd. Hållningen är att media, med stöd av grundlagen, bör kunna informeras om receptläkemedel om det framgår att informationen är riktad till journalister, säger han.

– Ska vi börja diskutera förändringar i branschreglerna krävs mer preciserad kritik och inte bara, som i det här fallet, tyckande från en enskild tjänsteman. En fällning i exempelvis kammarrätten skulle vara en annan sak, men jag tror inte Läkemedelsverkets linje i den här frågan håller för en rättslig prövning.

I det aktuella fallet, som Svensk Farmaci refererade igår, har företaget Lilly valt att dra tillbaka det kritiserade pressmaterialet – så någon rättslig prövning blir det inte.

Pär Tellner vill inte kommentera det enskilda fallet, men tycker det är intressant att Läkemedelsverkets kritik inte gäller några sakfel i informationen.

Han utesluter dock inte att branschen i framtiden kan införa ”någon sorts mekanism” för intern granskning av pressmaterial.

– Det skulle naturligtvis inte vara bra om företag skulle missbruka möjligheten att skicka ut pressmaterial och presentera osaklig och obalanserad information. Men generellt tycker jag inte att detta är ett problem, företagen är seriösa och har i regel en välfungerande internkontroll i flera led, säger Pär Tellner.

Mest läst