Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetslöshet minskar

Arbetslösheten fortsätter att minska för såväl receptarier som apotekare, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. För första gången är nu antalet anmälda lediga tjänster till AF fler än de arbetssökande.

I april var arbetslösheten 2 procent bland apotekare och 0,7 procent bland receptarier, enligt en sammanställning från Sveriges Farmacevtförbund.

Siffrorna är baserade på data från Arbetsförmedlingen och en uppskattning av det totala antalet yrkesverksamma farmacevter.

Efter en tvåårsperiod med något högre siffror har arbetslösheten därmed i princip åter nått samma låga nivå som i maj 2009, både när det gäller farmacevter som är heltidsarbetslösa och för samtliga arbetssökande farmacevter.

94 farmacevter i landet var heltidsarbetslösa i april. Av dessa var 36 receptarier och 58 apotekare.

Motsvarande siffror i mars var 112, 41 respektive 71.

Antalet lediga farmacevttjänster som anmälts till Arbetsförmedlingen har ökat successivt sedan årsskiftet 2009/10. I april fanns 269 anmälda lediga tjänster. För första gången på senare år var dessa fler än det totala antalet arbetssökande, det vill säga summan av heltidsarbetslösa och övriga arbetssökande, som i april var 259.

Antalet heltidsarbetslösa farmacevter var i april högst i Stockholms län (17 apotekare och 6 receptarier), följt av Skåne län (10 apotekare, 4 receptarier) och Västra Götalands län (9 apotekare, 5 receptarier).

I flera län, exempelvis Jönköping, Kalmar och Norrbotten, fanns enligt statistiken inte en enda heltidsarbetslös farmacevt i april.

Mest läst