Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Mycket olyckligt beslut”

Doc Morris beklagar TLV:s beslut att förbjuda produktgåvor vid receptutlämning, och planerar att överklaga. Erbjudandet bidrar till bättre följsamhet, menar företaget.

Som Svensk Farmaci skrev i fredags har TLV beslutat att apotekskedjan Doc Morris måste upphöra med att erbjuda gratis febertermometrar till patienter som löser in recept. 

Företaget riskerar vite på 1 miljon kronor om man inte avbryter aktiviteten.

Myndigheten anser att erbjudandet är att likställa med en rabatt, något som i princip alltid är förbjudet när det gäller receptläkemedel.

Doc Morris kommer att avsluta aktiviteten enligt TLV:s begäran, men är kritiskt och tycker att beslutet är kontraproduktivt i ett hälsoperspektiv.

– När en läkare skrivit ut ett läkemedel är det viktigt att patienten verkligen hämtar ut det. Om apotek via ett erbjudande bidrar till att fler verkligen löser in receptet är det snarast något positivt i ett följsamhetsperspektiv, säger Märit Wikström, informationschef på Doc Morris. 

Doc Morris vill överklaga beslutet till förvaltningsdomstol. Företaget vill dock först avvakta kammarrättens beslut i ett snarlikt fall, som handlar om apotekskunder ska få tillgodoräkna sig Med Mera-poäng vid inlösning av recept på Kronans Droghandels apotek.

Finns det inte en risk att kedjorna försöker övertrumfa varandra med giveaways om gratisprodukter skulle tillåtas vid receptinlösning?

– Nej, branschen är sansad och seriös och jag tror inte att det finns någon risk för ett sådant “rally”, säger Märit Wikström.

Mest läst