Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ljus bild av reform i rapport

Timbro lyfter fram apoteksreformen som en viktig avreglering i en aktuell rapport – och argumenterar för ytterligare avregleringar.

Rapporten ”Avreglera mera – och bättre” sammanfattar erfarenheter av de avregleringar som genomförts sedan 2006. Apoteksreformen lyfts fram som en av de viktigaste.

Rapporten summerar en rad framför allt fördelaktiga effekter av omregleringen av apoteksmarknaden som ökad tillgänglighet, många nya aktörer, nya sortiment och generösare öppettider.

Rapporten ger också exempel på att priserna blivit lägre. Rapportförfattaren Maria Eriksson exemplifierar med att Region Skåne räknar med att spara 38 miljoner kronor årligen på den upphandlade läkemedelsförsörjningen till sjukvården och tandvården.

Rapporten problematiserar dock inte frågan om den reella tillgängligheten till läkemedel förändrats, och belyser inga av de andra problem som diskuterats med anledning av omregleringen.

Läs rapporten här.

Mest läst