Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill ha utredning om försäljning på klinik

Inom kort presenteras direktiv till en ny statlig utredning om djurläkemedel. Svenska veterinärer anser att tillgängligheten försämrats kraftigt efter omregleringen, och vissa vill att utredningen ska öppna för försäljning av läkemedel på kliniker.

I stora delar av Europa säljs djurläkemedel direkt på veterinärklinikerna, utan inblandning av apotek eller farmacevter.

Djurägarna slipper omvägen till apoteket, och veterinärklinikerna – snarare än apoteken – har försäljning av djurläkemedel som inkomstkälla. Systemet har dock kritiserats för att driva upp användningen av antibiotika och därmed resistensutvecklingen.

I de nordiska länderna utom Danmark sker försäljningen av djurläkemedel via apotek. Men starka röster inom Veterinärsverige har pläderat för att veterinärerna själva bör kunna sköta försäljning av djurläkemedel. Kåren är dock, enligt vad Svensk Farmaci erfar, inte enig i frågan.

Inom kort, sannolikt nästa vecka, presenterar regeringen direktiv till en utredning som bland annat ska analysera försäljningen av djurläkemedel i relation till omregleringen av apoteksmarknaden.

– Tillgängligheten till djurläkemedel har blivit rent ut sagt usel efter omregleringen. Mot den bakgrunden vore en enkel lösning att låta klinikerna sälja läkemedel. Frågan bör åtminstone föras upp till diskussion och ingå som en del av den kommande utredningen. Det handlar inte om pengar utan om tillgänglighet, säger Agneta Johnsson, veterinär i Flackarp utanför Lund och styrelseledamot i föreningen Veterinärer i Sverige.

Anders Forslid är universitetsveterinär vid Lunds universitet och vice ordförande i Veterinärförbundet, som har en annan syn.

– Det viktigaste är att man hittar en lösning som garanterar rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Det här har fallerat efter omregleringen, säger han.

– Säkerhetsfrågan är viktig och den nordiska modellen med försäljning via apotek är i grunden bra. Det finns ju inget som hindrar etablering av veterinärapotek med farmacevter på klinikerna, och det vore en positiv utveckling. Vår ståndpunkt är att den professionella yrkesutövningen och läkemedelsförsäljningen måste separeras. Läkemedelshanteringen måste utföras av experter på området.

– I länder som Holland utgör läkemedelsförsäljningen uppemot 80 procent av klinikernas intäkter. Det är ganska förfärande, säger Anders Forslid.

Mest läst