Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

MP krävdes på svar

Tonläget var högt i dagens apoteksdebatt i riksdagen - men nyheterna få. Omregleringen beskrevs omväxlande som ”succé” och ”vansinnig”. MP höll fast vid sin tidigare linje i frågan.

Apoteksdebatten i riksdagens kammare på förmiddagen blev känsloladdad, men saknade överraskningar. Allianspartiernas företrädare gjorde en stor affär av att antalet apotek ökat, medan oppositionen ifrågasatte om den reella tillgängligheten till läkemedel ökat.

Anders Andersson (KD), ledamot i socialutskottet, tillhörde de som beskrev förändringen som en stor framgång, och att glesbygden – särskilt Norrbotten, Västerbotten och Jämtland – hittills varit de stora vinnarna när det gäller nyetableringar av apotek.

Han uppmanade Miljöpartiet att tillkännage en mer positiv syn på omregleringen, vilket inte hörsammades. MP gjorde tidigare gemensam sak med S och V i sitt motstånd mot omregleringen, men partiet deklarerade vid partikongressen i Karlstad nyligen en mer självständig roll efter valförlusten. Detta tycks dock åtminstone hittills inte lett till någon ny hållning i apoteksfrågan.

Som Svensk Farmaci rapporterat tidigare finns röster inom MP som till stora delar välkomnar omregleringen. En av dessa är apotekaren Johan Lundqvist, ledamot i kommunfullmäktige i Uppsala.

Mest läst