Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsberättelse kan bli krav

I dag presenterar Socialstyrelsen en ny rapport om äldres läkemedelsanvändning som visar på stora brister. Myndigheten vill nu skärpa reglerna och bland annat införa krav på läkemedelsavstämningar för patienter över 75 med minst fem mediciner.

Socialstyrelsen publicerar i dag rapporten ”Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning: Läkarens roll.”

Myndigheten har kartlagt vården av äldre patienter med fokus på öppenvård och särskilda boenden, och vilka rutiner som används för att förbättra kvaliteten i patienternas läkemedelsanvändning.

Rapporten bygger på enkätsvar från 625 vårdcentraler och intervjuer med en rad läkare.

Enligt rapporten har bara 28 procent av vårdcentralerna rutiner för regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre som bor hemma. Motsvarande siffra för patienter på äldreboenden, för de vårdcentraler som ansvarar för sådana, är enligt undersökningen 83 procent.

Hela 62 procent av vårdcentralerna anger tidsbrist som ett av de vanligaste skälen till att inte göra genomgångar av en äldre persons läkemedel.

Bara en av fyra vårdcentraler har fastställda rutiner för när och hur uppföljningen av ett nytt läkemedel ska ske, och de allra flesta vårdcentraler, 88 procent, uppger att deras läkare har vissa eller stora behov av att få utbildning inom området äldre och läkemedel. ’

Utifrån de nedslående resultaten vill Socialstyrelsen nu skärpa föreskrifterna om läkemedelshanteringen i sjukvården. Myndigheten presenterar därför ett remissförslag, som generaldirektör Lars-Erik Holm beskriver i ett inlägg i Svenska Dagbladet idag.

Ett av kraven går ut på att vårdgivaren måste erbjuda patienter som är 75 år eller äldre och som har minst fem läkemedel en läkemedelsavstämning. Det ska ske i samband med att patienten för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller blir inlagd på sjukhus.

Vårdgivarna föreslås också åläggas att erbjuda fullödiga läkemedelsgenomgångar till patienter som har konstaterade läkemedelsrelaterade problem, LRP. Vid misstankar om LRP ska patienten erbjudas en läkemedelsavstämning, och om misstanken om LRP visar sig korrekt ska alltså en särskild systematisk läkemedelsgenomgång göras.

Enligt Socialstyrelsens förslag ska dessutom läkemedelsberättelser regelmässigt upprättas när äldre skrivs ut från slutenvården. Dessa måste innehålla uppgifter om vilka förändringar av ordinationen som har gjorts under vårdtiden.

Läkemedelsberättelsen ska sedan skickas vidare till den vårdgivare som har det fortsatta ansvaret för patienten.

Mest läst