Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Historiskt låg kostnadsökning

Den totala läkemedelsförsäljningen från apotek ökade svagt under 2010 till 36,3 miljarder kronor. Ökningen för slutenvårdsläkemedel var större – 4,4 procent – men enligt läkemedelsindustrin är kostnadsutvecklingen i Sverige nu historiskt låg.

Siffrorna framgår av årsstatistik från läkemedelsindustrins branschorgan Lif som Svensk Farmaci tagit del av idag.

Av de 36,3 miljarder kronorna stod förskrivna läkemedel för 26,3 miljarder, rekvirerade läkemedel i slutenvården (som alltså räknas in i apotekens läkemedelsförsäljning i Lifs material) för 6,7 miljarder och handköp för 3,3 miljarder. Ökningen av den totala försäljningen stannade vid rekordlåga 0,3 procent.

Vid sidan av detta såldes dock läkemedel utanför apotek för 614 miljoner kronor.

Den svaga ökningen gjorde att läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i fjol sjönk från 8,4 till 8,2 procent.

Enligt Anders Blanck, tillförordnad vd för Lif, är försäljningsutvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden nu historiskt låg, och läkemedelsbranschen står inför stora utmaningar.

Slutenvårdsläkemedel, rekvirerade läkemedel, har kontinuerligt ökat sin andel av de totala läkemedelskostnaderna under 00-talet och var 2009 18 procent. Under fjolåret fortsatte denna ökning (4,4 procent), även om den var svagare än föregående år.

Andelen generika ökade i fjol mätt som dagliga definierade dygnsdoser (DDD), men andelen av försäljningen minskade något.

Mest läst