Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hearing ringade in läkemedelsproblem

Igår hölls en hearing om äldres läkemedelsanvändning på Regeringskansliet, som ett led i regeringens storsatsning på de mest sjuka äldre. Ett givande möte med viss konsensus kring konkreta problem, anser en av deltagarna.

De kommande fyra åren vill regeringen satsa 3,75 miljarder kronor på en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

En nationell äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, har utsetts och kommer att få en nyckelroll i satsningen, som delvis väntas överlappa med den nationella läkemedelsstrategin som ska spikas inom kort.

Under våren gör socialdepartementet en probleminventering och en kartläggning av pågående projekt och satsningar.

Äldres läkemedelsanvändning har identifierats som en nyckelfråga i arbetet, och därför hölls igår en hearing i socialdepartementets regi med inriktning på äldres läkemedelsanvändning.

Syftet med hearingen var att inhämta kunskap och synpunkter.

Tunga aktörer som landsting, läkemedelskommittéer, SKL, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen med flera medverkade.

En av deltagarna var Ulf Bergman, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet.

– Det var ett givande möte som tog upp många viktiga frågor. Det gavs likartade problembeskrivningar från många håll. En fråga som nämndes av flera, och som jag själv brinner för, är njurfunktionens försämring vid stigande ålder och det faktum att förskrivarna sällan tar hänsyn till det i förskrivningsögonblicket, säger Ulf Bergman.

Maria Nilsson är departementssekreterare på Socialdepartementet och deltog vid mötet.

– Samma dimensioner framfördes i många inlägg, exempelvis att  helhetssyn och beslutsstöd saknas, långa avstånd mellan förskrivare och omvårdnadspersonal och kompetensfrågor. Goda exempel på arbete med läkemedelsfrågor lyftes fram från Halland, Uppsala och Skåne, berättar Maria Nilsson.

Mest läst