Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt medel kan hjälpa MS-patienter gå

Ett nytt läkemedel mot MS, fampridine, har fått positivt utlåtande från EMA:s expertkommitté CHMP. Enligt kliniska data kan läkemedlet förbättra gångförmågan hos vuxna patienter.

Behandlingen av den neurodegenerativa sjukdomen multipel skleros, MS, har tagit stora steg framåt under det senaste decenniet.

Genombrottet för det antikroppsbaserade läkemedlet natalizumab, Tysabri, har varit en viktig orsak.

Nu har den europeiska läkemedelsmyndighetens expertgrupp CHMP gett ett positivt utlåtande för ett nytt MS-läkemedel, fampridine, från företaget Biogen Idec som också står bakom Tysabri.

EU-kommissionen väntas fatta det formella beslutet om godkännande inom kort.

Det rekommenderade godkännandet gäller behandling av vuxna personer med MS som lider av gångproblem, med värden på skattningsskalan Expanded Disability Status Scale mellan 4 och 7.

Enligt de kliniska studierna ger fampridine effekt hos personer med alla typer av MS, både skovvis förlöpande sjukdom och progressiva former.

Det nya preparatet blir därmed ett av få behandlingsalternativ på marknaden för patienter med progressiv MS-sjukdom.

Läkemedlet kommer att marknadsföras med namnet Fampyra.

Det utvecklades ursprungligen av biotechbolaget Acorda Therapeutics.

Så sent som i januari i år fick Fampyra ett negativt utlåtande från CHMP, som då tvivlade på att läkemedlet hade någon kliniskt meningsfull effekt. Fampyra är godkänt i USA sedan januari 2010.

Mest läst