Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hårda krav för nya medel för forskning

Landsting och stat ska avsätta en halv miljard årligen i en behandlingsforskningsfond för att återuppliva den kliniska forskningen. Ett kritierium för att få pengar är att man kan nå resultat med praktisk nytta inom fem år, berättar Johanna Adami på Vinnova.

Igår presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) med flera den nya satsningen, som bland annat är grundad på Olle Stendahls utredning ”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården” från 2009.

De kliniska prövningarna har blivit allt färre i landet de senaste decenniet, och rapporten identifierade svag finansiering och bristande samverkan som orsaker till att den kliniska forskningen fått minskat utrymme.

Nu är Vinnova och Vetenskapsrådet färdiga med sitt åtgärdsförslag – staten och landstingen ska tillsammans satsa 500 miljoner kronor per år inom ramen för en ny så kallad behandlingsforskningsfond.

Det blir hårda kriterier för de som söker medel från den nya fonden, något som kan komma att exkludera läkemedelsforskning inriktad på nya substanser.

– Kritieriet för att få pengar är att man kan nå resultat med praktisk nytta inom fem år. Vi kommer att ställa hårda krav på att sjukvården kan visa att de kan leverera. Bland annat ska de kunna redovisa regelbundna framsteg under forskningsprojekten, Milestone-baserat likt projekt inom industrin, säger Johanna Adami, projektledare på Vinnova, till Svensk Farmaci.

Läs mer om den nya behandlingsforskningsfonden i Svensk Farmaci nummer 3 som utkommer den 17 juni.

Mest läst