Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Universitet ger studenter ersättning

Farmacistudenter i Uppsala som gör praktik på annan ort får en kostnadsersättning från universitetet på 250 kronor om dagen. Beloppet kommer sannolikt att bli en miniminivå för studenternas ersättning.

Frågan om ersättning eller inte i samband med farmacistudenternas praktik har debatterats intensivt på senare tid.

Efter att praktikavtalet mellan Apoteket AB och Sveriges Farmacevtförbund sades upp i höstas har apotekskedjorna sagt nej till att ge studenterna praktiklön, men erbjudit ersättning på olika nivåer för fördyrande omkostnader.

Enligt praxis vid Uppsala universitet erbjuds studenter som gör praktik på annan ort än Uppsala en kostnadsersättning på 250 kronor om dagen från universitetet, vilket motsvarar drygt 5 000 kronor i månaden, berättar Erik Björk, prodekan för de farmacevtiska grundutbildningarna vid Uppsala universitet.

Ersättningen har inte betalats ut till farmacistudenter tidigare eftersom dessa erhållit praktiklön från Apoteket AB.

Beloppet kan troligen komma att bli en miniminivå för studenternas ersättning.

– Om studenter får ersättning mot kvitto från apoteksföretagen för resor eller annat, är det förstås inte tänkt att man sedan ska få ersättning för detta även från universitetet, säger Erik Björk.

Han hoppas att studenterna ska få tydliga besked om den exakta tillämpningen i god tid innan de börjar sin apotekspraktik i höst.

– Man jag kan inte ge något datum för det i nuläget. Det här är lite av en soppa som vi håller på att reda ut. Tidpunkten för utbetalning är också en viktig faktor, det vill säga om studenterna får ersättning från kedjorna löpande eller efter praktikperiodens slut, säger Erik Björk.

Boris Pendic, ordförande i Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion, efterlyser en enkel lösning som ger samma ersättning till alla studenter.

– Det känns som man från olika håll försöker lappa ihop vägbanan istället för att helt enkelt asfaltera om, det vill säga erbjuda en enkel lösning i form av en praktiklön som är lika för alla.

Mest läst