Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny modell föreslås lösa antibiotikabrist

I dag träffas representanter för akademi, industri och EU i Bryssel för att diskutera bristen på nya antibiotika. Otto Cars och Anders Hallberg vill få saker att hända genom en helt ny modell för offentlig och privat samverkan.

Sedan 1990-talet har bara två nya klasser av antibiotika sett dagens ljus.

Arbetsgruppen React, med bas i Sverige, vill få forskarsamhället, läkemedelsindustrin, EU-kommissionen och det civila samhället att mötas och diskutera lösningar på antibiotikaproblemet.

Idag anordnar React ett heldagsmöte i Bryssel med denna inriktning. Inför samband med mötet presenterar de båda Uppsalaprofessorerna Anders Hallberg, rektor och professor i läkemedelskemi, och Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och ordförande i React, ett förslag i en debattartikel i Dagens Industri.

Enligt professorerna undervärderas ofta de rent vetenskapliga utmaningarna i debatten. Många lovande molekylära måltavlor räcker inte. Läkemedelsutvecklingen försvåras av att antibiotika både måste kunna passera kroppens barriärer och ta sig genom bakteriernas yttre membran.

Enligt Hallberg och Cars krävs nu en helt ny form av storskalig forskningsinrättning på området, med offentlig delfinansiering och med en ny juridisk konstruktion. Skribenterna uppmanar ansvariga politiker att upprätta denna nya forskningsstruktur med bas i Sverige.

Den akademiska och privata sektorn måste här samarbeta och öppet dela med sig av resultaten av sitt arbete. Patentfrågorna måste hanteras helt annorlunda än normalt, anser artikelskribenterna, utan att gå in på detaljer.

Professorerna lyfter fram historiska, liknande modeller för offentlig-privat samverkan inom bland annat tuberkulos, hiv och malaria.

Mest läst