Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket AB vill ha receptarieutbildning

Farmacevtbristen är stor i Skåne, där Apoteket AB har omfattande verksamhet. Nu vill företaget få till en ny receptarieutbildning i Malmö – men får kritik.

Apoteket AB har mycket verksamhet i Skåne, förutom en rad öppenvårdsapotek bland annat distansapoteket i Hässleholm och dosapoteket i Malmö med över hundra anställda vardera.

Dessutom skapar dotterbolaget Apoteket Farmaci nu ett nytt logistikcentrum och en tillverkningsenhet i Malmö avsedd för läkemedelsförsörjningen till sjukvården i hela regionen. Apoteket Farmaci vann nyligen större delen av Region Skånes upphandling av läkemedelstjänster.

I regionen finns ingen farmaciutbildning i nuläget, och sedan länge har företaget haft svårt att rekrytera farmacevter i Skåne. Omregleringen, som gjort att fler aktörer slåss om yrkesgruppen, har inte gjort situationen lättare.

Därför verkar nu Apoteket AB, enligt en artikel på webbtjänsten Aponet, för att på lång sikt få till stånd en receptarieutbildning vid Malmö högskola. Företaget ska träffa företrädare för högskolan för att argumentera för att högskolan ska inrätta en receptarieutbildning.

I Lund startas en ny apotekarutbildning 2012. Men där är inriktningen klinisk farmaci, och inom det området har Apoteket AB, enligt artikeln, mindre behov att rekrytera medarbetare – företaget behöver i första hand receptarier.

Celina Swing, studentombudsman på Sveriges Farmacevtförbund, ifrågasätter att en ny receptarieutbildning i Malmö är den bästa lösningen.

– Man kan fundera över det, med tanke på det låga söktrycket till dessa utbildningar i nuläget. En apotekarutbildning enligt modellen 3+2 vid Lunds universitet, som kan utbilda både receptarier och apotekare, vore antagligen en mer attraktiv lösning, säger Celina Swing, studentombudsman på Sveriges Farmacevtförbund.

Mest läst